Massage Vitale

Maak externe plaatsingen bereikbaar!

Het kabinet wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. Ten gevolge hiervan reorganiseren veel SW-bedrijven tot gemeentelijke werkbedrijven. Zij staan voor de uitdaging een mensen te begeleiden naar een passende arbeidsplaats binnen reguliere bedrijven.

 

Externe werkgevers zullen hun handelen in belangrijke mate baseren op verkregen ervaringen met de individuele medewerkers die hen via een werkbedrijf beschikbaar zijn gesteld. Een quotum of eventueel verhandelbare certificaten werken niet op dit niveau en hebben dus weinig invloed op het verlengen of juist beëindigen van individuele contracten.

 

Hoe kunnen we het handelen van de werkgever dan wel positief beinvloeden en een win-win-win-situatie bereiken? Door het aanbieden van personeel dat tegemoet komt zijn behoeften en (logische)verwachtingen en deze zo mogelijk overtreffen.      

 

Het is precies die filosofie die ons inspireerde tot het ontwikkelen van de cursus Basis Veiligheid VCA+. Hierin wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld een VCA-diploma te halen én werkt hij/zij aan het ontwikkelen van voor hem/haar relevante werknemersvaardigheden (maatwerk dus)!

 

 

WSW-ers proficiat!

Medewerkers van de afdeling Groen van de Weener Groep uit Den Bosch!

86% behaalde het diploma Basis Veiligheid VCA.

Echt een prestatie van formaat! 

VCA voor SW-ers:

  • max. 12 deelnemers.
  • 10 dagdelen in 5 weken.
  • passend lesmateriaal 
  • samenvatting van de lesstof
  • Online 24/7 oefenen.
  • Incl. 2 examenmomenten.

 

Nadere toelichting VCA-groene variant.