Massage Vitale

Voor elke bedrijfscultuur de passende stap!

Enige tijd geleden had ik de eer de cursus VOL-VCA te verzorgen voor een bedrijf in de energiebranche. De deelnemers waren overwegend operationeel managers of projectleiders die - zo bleek in een groepsdiscussie - een binnen functie hadden. Wat ik dan graag wil weten, zo merkte ik op, is wie er verantwoordelijkheid draagt inzake veiligheid op de projectlocaties. Dit bleken de projectleiders te zijn. OK, dus als ik het goed begrijp zijn de projectleiders verantwoordelijk voor de veiligheid op hun projectlocaties en kunnen zij ter verantwoording worden geroepen. Dat was inderdaad een goede samenvatting. Wat vinden jullie ervan dat je ter verantwoording kan worden geroepen voor een incident op een projectlocatie, terwijl je eigenlijk geen idee hebt hoe die eruit ziet of erbij ligt?    

 

Ik kan u verzekeren, dit werd een heel zinnige discussie en kreeg een interessant staartje. Toen ik enige tijd later terug was op dit bedrijf bleek dat het functieprofiel van de  projectleider was aangepast. Projectleiders kwamen nu ook buiten en hadden een goed beeld van hun projectlocaties!

 

Als de bedrijfscultuur er rijp voor is, zijn er in lessen vaak mogelijkheden een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veiligheidsprestaties. In die gevallen streven we naar die toegevoegde waarde! Waar de veiligheidscultuur nog niet open staat voor het verbeteren van de veiligheidsprestaties stel ik voor te beginnen met het beheersen van de VCA-eisen.

 

 

Ik geloof in de menselijke maat! 

Ik laat mensen het lonend effect van “tot actie komen” aan den lijve ervaren. Zo behalen zij  prestaties die ze zelf niet voor mogelijk hadden gehouden en ontwikkelen zij bovendien inzichten en vaardigheden die hen ook later van nut zullen zijn.

Rob Gerritse