Massage Vitale

Samen op weg naar "modern ondernemen"!

Fase 1: Beoordelen huidige situatie.

We starten met het uitvoeren van een 0-meting. Hierbij wordt de actuele situatie gespiegeld wordt met de beoogde situatie.

Als je ergens naartoe wilt, moet je weten waar je vertrekt! 

 

Fase 2: Bouwen aan managementsysteem.

In een gefaseerd traject begeleidt Adapt Consultants themasessies. Hierin wordt - samen met sleutelfunctionarissen uit uw bedrijf - vorm gegeven aan de beoogde situatie. 

    

Fase 3: Vastleggen van manegementsysteem.

Nu de beoogde situatie in beeld is gebracht, wordt deze omgezet naar een gedocumenteerd systeem. Opstellen, beoordelen en goedkeuren van procedures is hier aan de orde.

 

Fase 4: Invoeren managementsysteem.

Hier gaan we in het bedrijf doen wat we in het gedocumenteerd managementsysteem hebben beloofd; operationaliseren dus! 

 

Fase 5: Toetsen van het managementsysteem.

Het inmiddels operationele managementsysteem wordt getoetst. Voorafgaande aan de certificeringsaudit voert Adapt Consultants een interne audit en/of proefaudit uit. 

 

Wat levert het op?

Enkele veel voorkomende certificeringsschema's.