Massage Vitale

Ook uw bedrijf volgt natuurlijke principes!

Uw bedrijf heeft zich door marktwerking stapsgewijs ontwikkeld tot de prestaties die vandaag worden geleverd. Dit betekent dat bepaalde keuzes, gedragingen, ideeën, competenties, etc., hebben geleid tot succes. Medewerkers die hier het initiatief hebben genomen kregen meer zeggenschap en trokken gelijkgestemde "volgers" aan. Dat is prachtig, want met die groep mensen, die samen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een zekere bedrijfscultuur, kunnen beoogde successen blijkbaar worden behaald.

 

De consequentie van al dat moois is dat er tegelijkertijd een afname in de diversiteit aan kennis en inzichten binnen het bedrijf is ontstaan. Dat veroorzaakt kwetsbaarheid als de de markt verandert:

 

  • Een stevige bedrijfscultuur versterkt de positie van een bedrijf als de omstandigheden waarin ze zijn ontstaan niet veranderen.

 

  • Een stevige bedrijfscultuur verzwakt de positie van een bedrijf als de omstandigheden waarin het is ontstaan wijzigen.

 

Adapt Consultants brengt vitaliteit binnen uw bedrijf op de beleidsgebieden kwaliteits- en arbozorg. Wij voorzien in de behoefte om de diversiteit aan kennis en inzichten (tijdelijk) te vergroten en dragen daarmee bij aan uw succes!

Online B-VCA quiz!

Moeite met leren en toch je VCA halen? Verwerk de lesstof 24/7   

H1 H2 H3 H4 H5
H6 H7 H8 H9 H10
H11 H12 H13 PE1 PE2

 

Online samenvatting 

doornemen? 

Proefexamen maken?

PE1 | PE2|PE-Groen

 

UWV-erkende opleider!

Doelgericht werken aan het verkleinen van je afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Dat kan heel efficiënt: 

Train je werknemersvaardig-heden en haal gelijktijdig je VCA-diploma.